Aanpak

In 8 stappen naar een Tiny Forest

Hòfi Chikí kiest in haar projecten voor een geheel omvattende aanpak. Bij de aanleg van een Tiny Forest zetten we de volgende stappen:

Stap 1

Omgevings- en bodemonderzoek en een scan van de locatie

We onderzoeken de locatie en controleren die op leidingen en kabels. We stellen de bodemstructuur vast en de hoeveelheid bioom. De structuur bepaalt hoe goed de bodem water vast kan houden, de mate van infiltratie, of en hoe wortels de grond in kunnen, hoeveel voedingstoffen de grond bevat en hoe gevoelig de bodem is voor erosie.

Vervolgens beslissen we hoe we de grond het beste kunnen bewerken en aan de hand van de indeling van het terrein bekijken we wat de logische volgorde van bewerking is.

Stap 2

Onderzoek naar passende lokale plant- en boomsoorten

We starten met een veldverkenning naar de bosgemeenschap in de directe omgeving van de locatie. Op basis van dit onderzoek maken we een schets van de soort(en) begroeiing. Als er geen bos aanwezig is maken we een analyse van locatie, hoogte en aanwezige grondsoort met oog op de te planten bomen.

Stap 3

Selecteren van de bomen en planten voor het project

We maken een kaart van het gebied dat we willen beplanten. Op basis van het onderzoek creëren we een database met mogelijke soorten. Vervolgens maken we een selectie van de soorten die we in het bos willen planten passend bij hoogte en begroeiingslaag. We maken een keuze voor het aantal bomen en planten en we kiezen de boom& subboomlaag van dominante soorten (40 à 50%), een heesterlaag van ondersteunende soorten (25 à 40%) plus de overige begroeiing bestaande uit struiken en grondbedekkers. Ook inventariseren we bij kwekers welke planten zij beschikbaar hebben en hoe groot de beschikbare planten zijn (ideaal 60 à 90 cm).

Stap 4

Design maken van het te planten bos

Master Plan: Bepaling van het precieze terrein dat bebost gaat worden, zodat we de nodige materialen kunnen aanschaffen om het project uit te voeren.
We maken een plattegrond van de locatie inclusief looppaden en een buitenlesplek, eventueel een gazebo, palapa of een open theater setting. De breedte van het te beplanten terrein moet minimaal 4 meter zijn.

Stap 5

Voorbereiden van het terrein

De bodem vormt de basis voor een Tiny Forest. Bij de bodembewerking zorgen we voor losse, luchtige grond tot een meter diep. Door de bodem eerst af te graven en te mengen met voldoende organisch materiaal en mest, creëren we voor een ondergrond die binnen een jaar een wijdvertakt schimmelnetwerk heeft. Na bewerking is de bodem opgebouwd uit ondergrond, ondergrond gemengd met humus, een humuslaag en een Mulch laag.

Stap 6

Planten van het bos

Selectie: We kiezen de bomen en planten en groeperen ze zodat ze per vierkante meter in verschillende lagen groeien – struiken, heesters, en de bomen die het bladerdek vormen. Daarbij proberen we geen twee bomen van hetzelfde type naast elkaar te planten en vermijden we vaste patronen. Tussen zaailingen houden we een afstand van 60 cm aan. Het doel is een willekeurige, dichte beplanting van inheemse boomsoorten.

Planten: Het planten is een feestelijke gebeurtenis en daarbij betrekken we altijd vrijwilligers, leerlingen en medewerkers van de locatie. We planten de bomen door met een schepje een kleine kuil te graven in de bewerkte grond. Vervolgens halen we de zak om de zaailing weg en zetten we de boom voorzichtig in de kuil. De grond rond de stengel van de plant gelijk maken we gelijk, maar we duwen de grond niet aan. Nb Zorg ervoor dat er nooit meer dan 8-10 mensen op hetzelfde moment op locatie staan omdat het voor het planten belangrijk is dat de grond los en luchtig is.

Mulching: De mulch verspreiden we gelijkmatig over de ondergrond in een laag van 12 tot 18 cm dik. Dat is ook belangrijk bij nazorg door eigenaar na oplevering.

Stap 7

Het publiek voorlichten en informeren

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Tiny Forests van Hòfi Chikí is voorlichting. Educatie. Afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik van het minibos komt er een bord om bezoekers te informeren of maken we een pakket met leerkaarten voor leerlingen zodat ze zelf meer kunnen leren over het Tiny Forest en de bomen op het eiland.

Stap 8

Monitoring & Onderhoud

We maken afspraken met de blije eigenaar over monitoring en onderhoud. Hòfi Chikí houdt toezicht op het Tiny Forest en kijkt elke 1 tot 2 maanden hoe het bos zich ontwikkelt en of er aanpassingen nodig zijn om de resultaten te verbeteren. Dit gebeurt in de eerste 8 tot 12 maanden. Het aantal planten dat overleefd heeft wordt geteld en vastgelegd en de toename van geselecteerde soorten wordt bekeken.

Voor de eigenaren van de locatie is met betrekking tot onderhoud het volgende van belang:

  1. Besproei het Tiny Forest 3x per week met tuinslang.
  2. Houd het minibos vrij van onkruid gedurende de eerste 2-3 jaar. Wanneer het bos begint te groeien, stopt onkruid vanzelf.
  3. Houd het bos schoon en vrij van plastic, papier, etc.
  4. Houd het mulchen minimaal een jaar vol. Een droge bodem is schadelijk voor de gezondheid van het bos en daarom moet het mulchen na verloop van tijd herhaald worden. En, haal nooit organisch materiaal, zoals gevallen bladeren, weg want dat doodt de goede micro-organismen.
  5. Gebruik geen chemicaliën, pesticiden of niet-organische bemesting. Zie je een plaag, laat die dan ongemoeid. Het bos ontwikkelt zelf manieren om gezond te blijven.
  6. Snoei en kap het bos nooit, dat verzwakt het Tiny Forest.

Wil jij ook een Tiny Forest? Neem contact met ons op!

9 + 14 =

Stichting Hòfi Chikí

+31613302766
+5999 5253854
hofichiki@outlook.com